PRIVACY BELEID

Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die wij van jou verzamelen. 

1. Pink Pepper Content

Pink Pepper Content, gevestigd in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78667399. Pink Pepper Content is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pink Pepper Content de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Verzamelen Persoonsgegevens

Pink Pepper Content kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
1. Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, of als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
2. Via de website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
3. Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Pink Pepper Content op. Dit privacybeleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Pink Pepper Content optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Pink Pepper Content plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

3. Verwerking Persoonsgegevens

Pink Pepper Content kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Pink Pepper Content, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De gegevens die Pink Pepper Content kan verzamelen zijn:
4. Contactgegevens: zoals door jou verstrekte naam, telefoonnummer en e-mailadres. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website het contactformulier invult of een informatie of support aanvraag doet.
5. Betalings- en factuurgegevens: indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens, adresgegevens en een KvK-nummer nodig.

4. Verwerking Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alice@pinkpeppercontent.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Doel Verwerking Persoonsgegevens

Pink Pepper Content gebruikt verkregen persoonsgegevens in de eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van internetdiensten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
6. Om het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van onze diensten en producten;
7. Om je te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als je ons een vraag stelt, gebruiken we je naam & e-mailadres om je te antwoorden en/of je telefoonnummer om je te bellen.
8. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Pink Pepper Content verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

6. Geautomatiseerde Besluitvorming

Pink Pepper Content neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor je kunnen hebben.

7. Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb jij hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@pinkpeppercontent.com

8. Delen van Persoonsgegevens met Derden

We delen jouw persoonsgegevens met zakelijke partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw toestemming hiervoor. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies of Vergelijkbare Technieken

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op een apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. We gebruiken 4 soorten cookies.
Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.
Pink Pepper Content heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Pink Pepper Content heeft Google geen toestemming gegeven om via Pink Pepper Content verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt u browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. 

10. Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@pinkpeppercontent.com. Zet in dat e-mailbericht zo volledig mogelijk welke gegevens je wil inzien en wat je daarmee wil doen: aanpassen of verwijderen. Pink Pepper Content zal binnen 30 dagen reageren. Als je je persoonsgegevens wil laten verwijderen, doen wij dat zo snel mogelijk. Maar niet als we die gegevens volgens de wet moeten bewaren of als er andere belangrijke redenen zijn om die gegevens te bewaren. Wij sturen je een bericht ter bevestiging. Als we niet alle gegevens verwijderen, lichten we daar in toe waarom we dat niet doen. Als niet duidelijk is welke gegevens je wil inzien, aanpassen of verwijderen, kunnen wij je vragen om je verzoek toe te lichten. We passen jouw gegevens dan pas aan nadat je die toelichting hebt gegeven

11. Websites van Derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van die website goed door. Op die manier kan je ervan tevoren voor zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met je gegevens omgaat.

12. Beveiliging Persoonsgegevens

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pinkpeppercontent.com. We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.